Rechtsanwalt Martin Klocke

· geboren 1983
· Studium an der Universität Köln 2003-2008
· Referendariat beim Landgericht Köln 2008-2011
· Rechtsanwalt seit 2013

 

Mitgliedschaften

· Deutscher Anwaltverein e. V.
· Kölner Anwaltverein e. V.
· Forum Junge Anwaltschaft beim Deutschen Anwaltverein
· Ausschuss Betreuungsrecht beim Kölner Anwaltverein

Rechtsanwalt Martin Klocke